• ใช้เครื่อง  Resistivity Meter
  • สามารถสำรวจได้ลึก  300 เมตร
  • สำรวจและแปลผลโดยทีมที่มีประสบการณ์ และมีความชำนาญ