• ช่างเจาะผ่านการอบรม  และมีใบอนุญาตเจาะจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
  • มีประสบการณ์ และความชำนาญ ทั้งพื้นที่หินแข็งเจาะยาก