• รางวัลคุณภาพยอดเยี่ยม
  • รางวัลสถานประกอบการดีเด่‹น
  • รางวัลอันดับ 1 เมืองไทย